Bank-és értékpapírjog

Bank-és értékpapírjog

Az ügyvédi iroda által e téren nyújtott szolgáltatások kiterjednek a banki ügyletek, valamint az értékpapír-kibocsátás és -kereskedelem számos aspektusára, így különösen:

  • hitel- és kölcsönmegállapodások tervezésére, kidolgozására, véleményezésére;
  • a projektfinanszírozás jogi vonatkozásainak menedzselésére;
  • meghatározott pénzügyi intézmények alapításában – ideértve az engedélyezési eljárásokat is – való közreműködésre;
  • biztosítéki megállapodások készítésére;
  • belső szabályzatok megtervezésére és elkészítésére;
  • kereskedelmi ügyletek lebonyolításához kapcsolódó fizetési feltételek és pénzügyi biztosítékok kidolgozására.