Jogviták és peres ügyek

Jogviták és peres ügyek

Az ügyvédi iroda célja, hogy ügyfelei jogvitái az ügyfelek számára kedvezően, a leggyorsabb és a legkevésbé költséges módon, lehetőség szerint peren kívül kerüljenek megoldásra. Ha a peres út elkerülésére nincs mód, az ügyvédi iroda felméri ügyfeleinek rövid és hosszabb távú érdekeit, és kidolgozza a jogvita során követendő megfelelő stratégiákat és a költségkímélő megoldásokat. Az ügyvédi iroda képviseli továbbá ügyfeleit a hazai rendes -, valamint választott bíróságok és egyéb illetékes hatóságok előtt, beleértve a magyar adóhivatallal folytatott vitás kérdésekben történő képviseletet is.