Szellemi alkotások joga

Szellemi alkotások joga

Valamennyi üzletág használ, illetve tevékenysége során létrehoz szellemi alkotásokat. Ilyen szellemi alkotások többek között a találmányok, védjegyek, szabadalmak és a know-how, amelyek gyakran fontos részét képezik a vállalkozás forgalmi értékének. Ezért fontos, hogy a vállalkozás szellemi alkotásai védelemben részesüljenek, és minél nagyobb mértékben használva, illetve hasznosítva legyenek. Az ügyvédi iroda e téren az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

  • közreműködést az egyes szellemi alkotások regisztrációjában; eljárást az illetékes hazai és nemzetközi hatóságok előtt;
  • tanácsadást arra vonatkozóan, hogy az adott alkotás milyen védelemben részesül, és a vállalkozásba vagyoni értékként bevihető-e (apportálható-e);
  • intézkedést a szellemi alkotással kapcsolatos jogsértés megszüntetése iránt, illetve ilyen jogsérelem bekövetkezésének elkerülése érdekében;
  • tanácsadást és valamennyi szükséges okirat elkészítését a szellemi alkotások hasznosításának, illetve tulajdonjogának átruházása tárgyában.