Közbeszerzés

Közbeszerzés

Az Iroda jogi segítséget nyújt a közbeszerzési jog alapján ajánlatkérőnek minősülő szervezetek, és a közbeszerzési eljárásokban ajánlattevőként részt venni kívánó társaságok számára egyaránt. Az Iroda által nyújtott szolgáltatások köre az alábbi szolgáltatásokat foglalja magában:

  • tanácsadás a közbeszerzési eljárások előkészítésében és lefolytatásában az ajánlatkérők számára, ideértve a felhívás és dokumentáció előkészítését, a szerződéses feltételek kimunkálását, a bontási eljárást, az ajánlatok értékelését, az eredményhirdetést és a szerződéskötést;
  • tanácsadás az ajánlatok elkészítésében és benyújtásában az ajánlattevők számára;
  • jogi képviselet ellátása a Közbeszerzési Döntőbizottság előtt.